Ιόνιος Ακαδημία

Περιγραφή

Κτίριο που χρονολογείται, στη σημερινή του μορφή από το 1725. Ο στρατώνας Grimani βρισκόταν εδώ. Μετά το 1824 έγινε το σπίτι της Ιονίου Ακαδημίας, η οποία ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο του “νεογέννητου” ελληνικού κράτους.

Other Places

{MESSAGE}
{MESSAGE}
Επιβεβαίωση
Ακύρωση